Deze website is een directe vertaling van de Duitse Koch-Chemie website. Alle inhoud refereert naar de Duitse wet- en regelgeving.


Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren. Door gebruik te maken van de website en haar aanbiedingen en te blijven navigeren, aanvaardt u deze cookies en de bovengenoemde feiten.

Privacy Policy  
Koch-Chemie | Excellence For Experts

Superkracht voor snel en veilig werken

Extreme vuilbelasting in de werkplaats en de industriële vraag naar krachtige producten. Deze moeten ver boven het commerciële reinigingsniveau uit voldoen aan alle eisen van een snelle, grondige en milieuvriendelijke reiniging. Na tientallen jaren van onderzoek en ontwikkeling op dit gebied, beschikken we over een breed scala van zeer effectieve speciale reinigers. Met individueel op uw lokale condities afgestemde doseersystemen garanderen wij gebruiksgemak en zuinig gebruik van onze sterk geconcentreerde producten.

Veel van onze producten stijgen boven de strenge wettelijke eisen uit en zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar waardoor ze uitermate geschikt zijn voor lichte vloeistofscheiders en voor biologische waterzuiveringsinstallaties. Alle buitendienstmedewerkers zijn in het bezit van het certificaat van bekwaamheid voor lichte vloeistofafscheiders volgens DIN 1999-100. Wij kunnen u helpen bij het gebruiken van het product, bij procesoptimalisatie en bij bedrijfswateroptimalisatie evenals bij vragen over het milieu en de arbeidsveiligheid. Bekende industriële bedrijven, autofabrikanten, talloze autodealers en dienstverlenende bedrijven vertrouwen al tientallen jaren op onze product- en servicekwaliteit.