Deze website is een directe vertaling van de Duitse Koch-Chemie website. Alle inhoud refereert naar de Duitse wet- en regelgeving.


Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren. Door gebruik te maken van de website en haar aanbiedingen en te blijven navigeren, aanvaardt u deze cookies en de bovengenoemde feiten.

Privacy Policy  


Hoogste kwaliteit en bescherming van het milieu

Bewuste milieubescherming, de exacte naleving van wet- en regelgeving en een continue kwaliteits- en milieumanagementsysteem zal altijd zorgen voor een consistente hoge kwaliteit met een maximale veiligheid op het werk. Als producent weten wij 100% hoe wij onze producten assembleren. We kunnen zinvolle en juiste werkinstructies, veiligheidsinformatiebladen en gevarenkaarten bieden. De consistente uitvoering van de kwaliteits- en milieumanagementsystemen DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 14001 is een voorwaarde voor wereldwijde fabrikantgoedkeuringen.

Certificaten:

DIN EN ISO 9001/DIN EN ISO 14001 : 2015

Om het milieu te beschermen, maken we geen gebruik van de volgende ingrediënten:

- APEO
- Gehalogeneerde koolwaterstoffen
- EDTA
- Persistent oppervlakte-actieve middelen

We maken gebruik van oppervlakte-actieve stoffen op basis van hernieuwbare grondstoffen. Bovendien zijn alle oppervlakte-actieve middelen en cheleermiddelen buiten de strenge wettelijke eisen, gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Alle buitendienstmedewerkers zijn in het bezit van het certificaat van bekwaamheid voor lichte vloeistofafscheiders volgens DIN 1999-100. We zijn er voor u bij vragen over afvalwater en de arbeidsveiligheid. Afvalwatermonsters worden over het algemeen getest door onafhankelijke instituten (bv. Dekra). Wij garanderen u het exclusieve gebruik van onze producten en de naleving van de aanbevelingen voor het gebruik, evenals de hoeveelheid afval ver onder de wettelijke limieten.