Dette nettstedet er en direkte oversettelse av den Tyske Koch-Chemie nettsiden. Alt innhold refererer til Tysk lovgivning og forskrifter.


Vi bruker Informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så bra som mulig. Når du navigerer videre og bruker nettstedet og tilbudene våre, godtar du informasjonskapslene og vår bruk av disse.

Personvern  


Høyeste kvalitet og miljøvern

Bevisst miljøvern, nøyaktig overholdelse av lover og forskrifter samt en komplett kvalitets- og miljøforvaltningssystem sikrer alltid lik toppkvalitet ved høyeste arbeidssikkerhet. Som produsent vet vi 100 % hvordan produktene våre settes sammen. Vi gjør tilgjengelig meningsfulle og riktige bruksanvisninger, sikkerhetsdatablader og sikkerhetsregelblader. Den konsekvente iverksetting av kvalitets- og miljøforvaltningssystemene DIN EN ISO 9001 og DIN EN ISO 14001 er forutsetning for globale produsentgodkjenninger.

Sertifikater:

DIN EN ISO 9001/DIN EN ISO 14001 : 2015

For å skåne miljøet gir vi avkall på bruken av følgende innholdsstoffer:

- APEO
- halogenerte hydrokarboner
- EDTA
- vanskelig nedbrytbare tensider

Vi bruker tensider fra fornybare råstoffer. I tillegg er alle tensider og kompleksdannere lett biologisk nedbrytbare utover de strenge lovkravene. Alle salgsrepresentanter har fagdiplom for lettflyktige utskillingsanlegg etter DIN 1999-100. Vi er tilgjengelige ved spørsmål om avløpsvann og arbeidsmiljøvern. Avløpsvannprøver undersøkes hovedsakelig av uavhengige institutter (f.eks. Dekra). Vi garanterer deg at avløpsvannverdiene ligger godt under lovbestemte maksimumsgrensene ved utelukkende bruk av våre produkter og overholdelse av bruksanbefalingene.