Ta strona internetowa jest bezpośrednim tłumaczeniem niemieckiej strony Koch-Chemie. Wszystkie treści odnoszą się do niemieckich przepisów i regulacji.


Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy pliki Cookies. Korzystając z tej strony internetowej i zamieszczonych na niej ofert, akceptujesz użycie plików Cookies.

Polityka prywatności  


Najwyższa jakość i ochrona środowiska

Świadoma ochrona środowiska, ścisłe stosowanie się do ustaw i przepisów oraz ciągłe zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe zapewniają jednakową, najwyższą jakość przy zwiększonym bezpieczeństwie pracy. Jako producent wiemy w 100 %, z czego składają się nasze produkty. Sporządzamy wymowne i prawidłowe instrukcje użytkowania, karty charakterystyki i instrukcje bezpieczeństwa. Konsekwentne stosowanie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001 stanowi podstawę do otrzymywania zgody na produkcję na całym świecie.

Certyfikaty:

DIN EN ISO 9001/DIN EN ISO 14001 : 2015

W celu ochrony środowiska rezygnujemy z następujących składników:

- APEO
- Węglowodory fluorowcowane
- EDTA
- Ciężko rozkładające się substancje powierzchniowo czynne

Stosujemy środki powierzchniowo czynne z surowców odnawialnych. Poza tym wszystkie środki powierzchniowo czynne, czynniki kompleksujące z powodu surowych wymogów prawnych łatwo ulegają biodegradacji. Wszyscy pracownicy terenowi posiadają certyfikat zgodności dla separatorów lekkich cieczy zgodny z normą DIN 1999-100. W przypadku pytań dotyczących kanalizacji i ochrony pracownika pozostajemy do dyspozycji. Próbki ścieków są badane przez niezależne instytuty (np. Dekra). W przypadku stosowania wyłącznie naszych produktów i stosowania się do zaleceń odnośnie ich użytkowania gwarantujemy parametry ścieków znacznie poniżej ustawowych wartości maksymalnych.